chimeryczny


chimeryczny
{{stl_3}}chimeryczny {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}ximɛrɨʧ̑nɨ{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_9}}adj {{/stl_9}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}nierealny{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}schimärisch {{/stl_14}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_16}}geh{{/stl_16}}{{stl_4}}){{/stl_4}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}irreal {{/stl_14}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_16}}geh{{/stl_16}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}kapryśny{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}launisch{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}launenhaft {{/stl_14}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • chimeryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chimerycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmienny, kapryśny w zachowaniu; postępujący dziwacznie, robiący coś raz dobrze, raz źle – bez przyczyny : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chimeryczny — chimerycznyni 1. «kierujący się urojeniami, fantazją, chimerą; nie dający się urzeczywistnić; nierealny, nieziszczalny, urojony, fantastyczny» Chimeryczny wynalazca. Chimeryczna polityka. Chimeryczne pomysły, idee, nadzieje. 2. «kapryśny,… …   Słownik języka polskiego

  • chimerny — chimernyni pot. → chimeryczny w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • chimerycznie — przysłów. od chimeryczny a) w zn. 1: Przedstawiać rzeczywistość chimerycznie. b) w zn. 2: Zachowywać się nierówno, chimerycznie …   Słownik języka polskiego

  • chimeryczność — ż V, DCMs. chimerycznośćści, blm rzecz. od chimeryczny a) w zn. 1: Chimeryczność czyichś poglądów. b) w zn. 2: Chimeryczność czyjegoś zachowania, postępowania …   Słownik języka polskiego

  • chimerycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. chimeryczny: Zachowywać się chimerycznie. Grać chimerycznie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chimeryczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. chimerycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. chimeryczny: Chimeryczność usposobienia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • humorzasty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, humorzastyaści, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} w odniesieniu do człowieka: odznaczający się zmiennością nastroju, miewający humory, kaprysy; chimeryczny {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień